دسته‌بندی نشده

سنگ های ماه تولد

فروردین(Aries – The Ram)
الماس،در کوهی،یاقوت قرمز،گارنت،جاسپر قرمز،پیریت،اوپال،حدید،آراگونیت،سنگ خون،سرافینیت

اردیبهشت(Taurus – The Bull)
زمرد،کوارتز صورتی،عقیق سرخ،مالاکیت،لاجورد،زبرجد،کریزوکولا،رودونیت،مروارید،تورمالین

خرداد(Gemini – The Twins)
مروارید،آکوامارین،کهربا،درکوهی،مون استون،عقیق کارنلیان،عقیق سلیمانی،برنزیت،الکساندریت،رودونیت

A

تیر(Cancer – The Crab)
یاقوت قرمز،توپاز ،اوپال، مون استون،سیترین، آمترین،آونتورین،کلسیت،بیکسبیت،ریولیت،سرافیتیت

مرداد(Leo – The Lion)
زبرجد،چشم گربه،گارنت،کهربا،درکوهی،یشم،مالاکیت،عقیق خزه ای،چشم ببر،زیر کن(زرقون یازرگون)،لابرادوریت

مهر(Libra – The Weighing Scales)
اوپال، یشم،آکوامارین،کوارتز،مرجان،هولیت،مارسنگ،پرنیت جید،مورگانیت،سوژولیت،عقیق سفید

b

آبان(Scorpio – The Scorpion)
توپاز،سیترین،آمیتیست،گارنت،تورمالین،آراگونیت،مس،رودونیت،عقیق

a

دی(Capricorn – The Goat)
گارنت،کوارتز دودی،اونیکس،مالاکیت،فیروزه،مورگانیت،لیپدولیت،آزوریت،یاقوت سرخ،حدید،آپاتیت،آنجلیت

c

آذر(Sagittarius – The Archer)
فیروزه،یاقوت کبود،لاجورد،آمیتیست،توپاز آبی،سلستیت،چاروئیت،زوئئسیت،عقیق سیاه،تانزانیت

شهریور(Virgo – The Virgin)
یاقوت کبود،لاجورد،سیترین،ریولیت،کوارتز دودی،سان استون،پیترفاید،آمتیست،آندالوسیت

c

بهمن(Aquarius – The Water Bearer)
آمیتیست،فیروزه،لاجورد،یشم،توپاز آبی،سوژولیت،چشم ببر،سلنایت،کریزوکولا،الکساندریت،آمونیت

h

اسفند(Pisces – The Fish)
آکوامارین،مون استون،فلوریت،مرجان،مروارید،آمیتیست،هولیت،پیترفاید،سلستیت،لاریمار،چاروئیت،آزوریت،رودوکروزیت،کریستال کوارتز

۰/۵ (۰ Reviews)

پاسخی بگذارید